1. See Detail

STORE LOCATOR

KATABON STORE (NEW ELEPHANT ROAD)

234/2, New Elephant Road (Dr Kudrat e Khuda Road), Dhaka. Phone 01730328700

NEW ELEPHANT ROAD BRANCH

53/2,(Ground and First Floor)New Elephant Road,New Market,Dhaka-1205. Phone 01799985638

NAYA PALTAN

40/1, D, VIP Road, New Palton, Dhaka. Phone 01730334848

JAMUNA FUTURE PARK

KA-244, Kuril, Progoti Sharani, Baridhara, Dhaka. Phone 01777709437

KHILGAON TALTOLA

566/A, Block C, Taltola, Khilgaon, Dhaka. Phone 01777709436

GULSHAN BADDA LINK ROAD

Ja-80, Bir Uttam Ak Khandaker Sharok, Gulshan Badda Link road, Dhaka. Phone 01770790982

MIRPUR 01

MM. Islam Plaza, 1-B, Ave, 1-13, Main Road, Kalwala para, Mirpur 01, Dhaka - 1216Phone 01770790981

DHANMONDI SCIENCE LAB

Plot# 28/A Holding # 01, Road # 02, Dhanmondi, Dhaka. Phone 01770790980

BASHUNDHARA CITY

Shop# 92 & 93, Level-2, Block -C,Dhaka. Phone 01777761217

MOHAMMADPUR RING ROAD STORE

Ground floor, 24/11, Block-C, Tajmohal Road (Ring Road), Mohammadpur, Dhaka. (Facing to Japan Garden City) Phone 01755552631

METRO SHOPPING MALL

Shop#105, Level-01, Metro Shopping Mall, Mirpur Road, Dhanmondi, Dhaka Phone 01799985630

JATRABARI STORE

Ground Floor, Rahman Tower, 95, Shahid Faruq Road, Jatrabari, Dhaka-1204 Phone 01799985634

WARI STORE

Ground Floor, 31/A, Rankin Street, Wari, Dhaka-1203 Phone 01799985632

SAVAR CITY CENTRE STORE

Shop No; 2007-2010 (2nd Floor)Savar City Centre, Savar, Dhaka Phone 01799985636

BAILEY ROAD STORE

Basement floor, 24 Natok Sarani (Old) 10 New Bailey road, Capital Siraj Centre, Dhaka-1217 Phone +880 1701214474